Picture3

Đầu báo khói 2

Product Description

Nguồn: pin DC2*1.5V Alkaline AA

Tình trạng hoạt động: ≤4uA (chế độ chờ) ≤40mA (chế độ báo khói)

Tiếng báo: >85dB(A) tại khoảng cách 3m

Cảm biến khói: 0.09-0.16dB/m

Cảm biến nhiệt: 54-70 ℃

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.