Picture2

Đầu báo khói

Product Description

Nguồn: pin DC2*1.5V Alkaline AA

Tình trạng hoạt động: ≤6uA (chế độ chờ) ≤75mA (chế độ báo khói)

Tiếng báo: >85dB(A) tại khoảng cách 3m

Cảm biến khói: 0.115-0.168dB/m

Cảm biến nhiệt: 54-70 ℃

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.